Geoterminio šildymo sistema vanduo - vanduo

Visuomet didelis naudingumo koeficientas


Water heat pump

Efektyviausias šilumos šaltinis

Skaičiuojant metinį vidurkį, vanduo, kaip geoterminės energijos šaltinis, visuomet duoda geriausią energijos panaudojimo rezultatą.

Optimaliam šilumos siurblio veikimui reikalinga pastovi 8-12 °C vandens temperatūra. Paprastai sistemoje būna du vandens kanalai: vandens padavimo ir nuleidimo. Jeigu naudojami šuliniai, tai drenuojantis šulinys turėtų būti ne arčiau, kaip 15 metrų nuo paduodamo šulinio požeminio vandens tekėjimo kryptimi.

Vandens srautas, reikalingas normaliam šilumos siurblio darbui yra apie 250 litrų per valandą vienam šildymo kilovatui. Prieš pasirenkant šį geoterminio šildymo tipą, būtina atlikti ilgalaikį vandens pakankamumo bandymą, o taip pat išanalizuoti vandenyje ištirpusių medžiagų koncentraciją. Gali reikėti gauti savivaldybės leidimą naudoti vandens išteklius.

Vanduo kaip šilumos surinkėjas puikiai tinka ir šilumos siurbliams su namų vėsinimo funkcija.


Vanduo - vanduo šilumos siurbliai