Apie geoterminį šildymą

Geoterminio šildymo Tipai

T erminas "Geoterminis šildymas" apibūdina šildymo būdus, kai energija iš gamtinės aplinkos paimama ir perkeliama į pastato šildymo sistemą. Mūsų gyvenamoje zonoje šildymo sezono metu aplinka yra peršalta, kad galėtų būti naudojama tiesiogiai šildymui, todėl jos temperatūra turi būti pakelta. Pasitelkus ypatingų dujų, vadinamų freonais, savybę užvirti prie artimos 0 °C temperatūros, ir fizikinę medžiagų savybę sukaupti didelį kiekį energijos garinimo metu, bei išlaisvinti didelį kiekį energijos kondensavimosi metu, buvo sugalvotas šilumos siurblys.

Šilumos siurbliai visų pirma skirstomi pagal gamtinę terpę, iš kurios jie paima energiją. Yra trys pagrindinės šilumos šaltinių terpės:

  • Šilumos šaltinis - Žemė (gruntas)
  • Žemės šilumos siurbliai energiją iš grunto perima uždarais vamzdynais cirkuliuodami neužšąlantį skystį. Tekėdamas žemėje paklotais vamzdžiais, skystis nuo grunto šilumos sušyla. Vėl patekęs į šilumos siurblį ir šilumokaityje "susilietęs" su labai šaltu freonu, skystis staiga atšąla ir tada vėl grąžinamas į žemę sušilti. Žemės šaltinį palyginti brangu įrengti, tačiau įrengus - jis pasižymi gana pastovia temperatūra ir nesudėtinga eksploatacija.

  • Šilumos šaltinis - Oras
  • Orinis šilumos siurblys kaip šilumos šaltinį naudoja orą. Šiuo atveju oras tiesiogiai šildo šilumos siurblio dujas (freoną) ir jo pratekėjimui nereikia vedžioti jokių vamzdžių (nebent ventiliacijos kanalus, jei oras imamas iš patalpų). Tai atpigina šilumos šaltinio įrengimą. Tačiau šio šildymo būdo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo oro temperatūros. Deja, bet tuomet kai šildymo reikia labiausiai - šis agregatas veikia su mažiausiu naudingumu.

  • Šilumos šaltinis - Vanduo
  • Šilumos siurblys, kurio šaltinis yra vanduo, vadinamas atviro tipo geoterminiu šildymu. Tai reiškia, kad vanduo necirkuliuoja uždaru vamzdžių kontūru, bet paimamas ir išleidžiamas atgal į aplinką. Įrengti vandens šilumos siurblį yra gana brangu, nes dažniausiai neapsieinama be artezinių gręžinių. Tačiau dėl ištisus metus pastovios giluminio vandens temperatūros, šis būdas yra pats efektyviausias.


Eksploatacija - viena pigiausių!

S u geoterminiu šildymu, Jūs nemokamai naudosite saulės energiją, kuri yra susikaupusi ore, vandenyje ar grunte. Ši energija ateityje tikrai išliks nemokama, todėl šilumos siurblys jau šiandien yra viena iš mažiausias eksploatacijos išlaidas turinčių šildymo sistemų.

Faktas tai, kad šiuo metu nėra patrauklesnės šildymo sistemos nei šilumos siurblys. Jūs gausite 3/4 nemokamos energijos iš aplinkos. Kad tuo įsitikintumėte pažiūrėkite kokia yra šilumos kilovatvalandės kaina, šilumą gaunant iš įvairių energijos šaltinių.

Šildymo kainos

Tarifas su nuolaida pritaikomas suvartojant 12000 kWh per metus
Skaičiavimuose įvertinta kuro kaina, šilumingumas ir katilo naudingo veiksmo koeficientas (NVK)

Kaip matote iš grafiko, šilumos siurblio eksploatacijos kaina yra labai patraukli.


Geoterminės sistemos schema

Šilumos siurblio sistemą sudaro išorinė šilumos šaltinio dalis ir vidinė - katilinės dalis. Lauke esantis hidraulinis kontūras surenka šilumą iš aplinkos (schemoje parodyti trys galimi žemės šilumos šaltinių variantai) ir perduoda ją į šilumos siurblį. Pastarasis pakelia iš aplinkos gautos energijos temperatūrą ir per šilumokaičius perduoda šilumą į katilinėje esančią akumuliacinę talpą ir karšto vandens boilerį. Toliau viskas vyksta taip, kaip ir daugumoje kitų šildymo sistemų - šiluma ir karštas vanduo paskirstomi po namą per šildymo ar karšto vandens vamzdynus.

Žemė - vanduo tipo šilumos siurblio sistemos principinė schema
Šilumos siurblio hidraulinė schema

NORĖTUMĖTE DAUGIAU SUŽINOTI APIE GEOTERMINIO ŠILDYMO TECHNOLOGIJĄ?

Paskambinkite arba parašykite mums žinutę ir mes atsakysime į Jums kilusius klausimus.